DMW AV ziet jouw zorg

Heb je stressklachten, dreigt je huwelijk te stranden of heb je andere zorgen? Wij zijn er voor je. Samen zoeken we naar de oorzaak. Onze professionals helpen je om op een goede manier met je probleem om te gaan en werken samen met jou aan oplossingen.

God is betrokken op jou. Daarom bieden we deskundige maatschappelijke zorg aan alle inwoners van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, op grond van de diaconale roeping van de kerken.

Hulp

Hoe het werkt

#IK ZOEK HULP

Tijdens het telefonisch spreekuur

Bel tijdens het telefonisch spreekuur voor meer informatie. Je wordt doorverbonden naar Stichting Schuilplaats. Hier kun je jouw hulpvraag bespreken. Het spreekuur is elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien.

Via het contactformulier

Buiten het spreekuur om kun je gebruikmaken van ons contactformulier.

1

Aanmelden

Iedere werkdag tijdens het telefonisch spreekuur zit er een hulpverlener klaar om je te woord te staan. Ook kun je je vraag per mail aan ons stellen.

2

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek kijken we met jou naar je hulpvraag. Je krijgt helder wat er aan de hand is, wat je wilt bereiken en wat wij kunnen bieden.

3

Begeleiding

Tijdens een aantal gesprekken ga je aan de slag met je doelen. Of je werkt samen met je partner aan je relatie. Je krijgt meer inzicht in jezelf of je relatie en gaat praktisch aan het werk.

4

Evaluatie

Tijdens het traject evalueren we regelmatig: zijn je doelen al behaald en zo nee, wat is er verder nog nodig?

5

Nazorg

Als je doelen zijn bereikt bieden we je een nazorggesprek, waarin je dat wat je hebt geleerd weer even kunt opfrissen.

Heb je hulp nodig?

Neem nu vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.
Bel of stuur een bericht

EMDR

Op onze locatie Prickwaert 196 in Sliedrecht wordt EMDR aangeboden. Klik hier voor meer informatie.

Aanbod

#Cursussen

Klik hier voor de actuele planning en datums

bg_img2

Zelfvertrouwen

Voor wie wil groeien in een realistische kijk op zichzelf.

header_bc-copyright

Stress de baas

Hoe blus je het vuur zonder de vlam te doven?

slider3

Gespreksgroep rouw

Hoe je kan leren leven met de dood

Familie

Verder na echtscheiding

Voor wie verder wil na een echtscheiding

Hulpgroep

Lotgenotengroep narcisme

HELP, mijn… Partner is (wellicht) narcistisch?!

Gezonde-Leefstijl

Gezonde Leefstijl

Gezonde voornemens

volunteers-showing-support-and-unity-SE9ND4P.jpg

#Ik wil helpen

Wij willen graag iedereen zorg kunnen bieden, ongeacht zijn of haar financiële situatie. Help je mee? 

Je kunt je gift ook overmaken via NL 07 RABO 0359 3417 64 t.n.v. de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V te Sliedrecht. Hartelijk dank!

Omdat wij een ANBI zijn is je periodieke gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Meer weten?

ons team

Wie we zijn

Marnella

Marnella

Psychosociaal hulpverlener | EMDR therapeut | Cursusleider | Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam

Bette van der Weide

Bette

Psychosociaal hulpverlener | Sociaal Team Vijfheerenlanden

Jennie Schipper

Jennie

Psychosociaal hulpverlener | Sociaal Team Sliedrecht

Lindy-ovlmwyjeapzplrf8lmyqz2qoa3p6tx725q4zlqb4g4

Jojanneke

Psychosociaal hulpverlener | VO Relatie- en gezinstherapeut | Cursusleider | Sociaal Team Molenlanden

Lindy

Lindy

Psychosociaal hulpverlener | ACT therapeut | Cursusleider | Sociaal Team Molenlanden

De zorg van DMW AV wordt verleend door hulpverleners van Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is verantwoordelijk voor de professionaliteit van onze hulpverleners en werkt aan hoogwaardig kwaliteit in de dienst- en hulpverlening. Dit wordt door het externe certificeringsbureau Lloyds’s beoordeeld. De organisatie is gecertificeerd volgens de ISO 9001/2015 normering.

Het certificaat een erkenning voor de hulpverlening. De behoefte en de belangen staan centraal. We bieden de informatie helder en gestructureerd aan en we komen afspraken na. Om dit mogelijk te maken, maken we gebruik van een digitaal kwaliteitssysteem, waarin alle procedures, documenten en formulieren systematisch geordend staan. Op deze manier is de werkwijze voor cliënten en medewerkers transparant, ordelijk en eenduidig. Daarnaast blijft Stichting Schuilplaats continu werken aan het optimaliseren van het hulpverleningsaanbod.

Stichting Schuilplaats draagt daarnaast het Keurmerk christelijke zorg.  Het Keurmerk Christelijke Zorg staat garant voor professionele zorg met aandacht voor je christelijke levensovertuiging.   Bij instellingen en zorgverleners met het Keurmerk Christelijke Zorg kunt je rekenen op de volgende principes:

  • De christelijke identiteit van de zorginstelling is verankerd in de missie van de instelling. Hierin verwijzen we naar de Bijbel als Woord van God.
  • In de instelling werken christelijke hulp- en zorgverleners.
  • De instelling rust hulpverleners toe om in het contact met cliënten inhoud te geven aan christelijke identiteit.
  • In de instelling heerst een open cultuur. Bijbelse omgangsvormen tussen mensen zijn belangrijk.
 

Wilt je meer weten? Klik hier. (link naar prolife verzekeringen)

Keurmerk christelijke zorg
ISO 9001/2015 normering
Drukwerk

Over ons

Wat we doen

De psychosociaal hulpverleners van DMW AV zien jouw zorg. Ze helpen je om de problemen die je ervaart in kaart te brengen en zoeken samen met jou naar de oorzaken, gevolgen en scheppen orde in de chaos. Jouw zorgen zijn van invloed op jou en je relaties, binnen het gezin, in vriendschappen, je huwelijk of op school/studie. Samen werken we toe naar het creëren van balans en zekerheid, waardoor je beter kunt omgaan met de problemen.

We doen dat door individuele begeleidingsgesprekken, relatietherapiegesprekken, digitale ondersteuning of groepscursussen. Soms kan er sprake zijn van rond-de-tafel-gesprekken met je partner, met meerdere gezinsleden of mensen uit jouw omgeving.

Wanneer meerdere hulpverleners betrokken zijn of overige betrokkenen, kunnen we regie voeren in samenwerking met het Sociaal Team / Centrum voor Jeugd en Gezin. De psychosociaal hulpverlener stemt dit allemaal met jou af. Dat geldt ook voor de duur en de werkwijze om jouw leerdoelen te helpen bereiken.

Locatie dmw

DMW AV   Prickwaert 196   3363 BH Sliedrecht

Contact

Telefoon

(je wordt doorverbonden naar Stichting Schuilplaats) elke werkdag van 8.30-10.00 uur

Openingstijden

Op afspraak

Adres

Prickwaert 196

3363 BH Sliedrecht