Welkom bij DMW AV

DMW AV biedt maatschappelijke zorg en hulp aan alle inwoners van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden op grond van de diaconale roeping van de kerken in de eigen regio. De overtuiging dat God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer. We zetten vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen om hiermee hun toekomstperspectief te verbeteren. Activiteiten vinden vooral plaats op eigen locatie in Sliedrecht en bij gemeentelijke sociale teams.

Hulp

Hoe het werkt

#IK ZOEK HULP

Tijdens het telefonisch spreekuur

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien.

Via het contactformulier

Buiten het spreekuur om kun je gebruikmaken van ons contactformulier.

1

Aanmelden

Iedere werkdag tijdens het telefonisch spreekuur zit er een hulpverlener klaar om je te woord te staan. Ook kun je je vraag per mail aan ons stellen.

2

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek kijken we met jou naar je hulpvraag. Je krijgt helder wat er speelt, wat je wilt bereiken en wat wij kunnen bieden.

3

Begeleiding

Tijdens een aantal gesprekken ga je aan de slag met je doelen. Of je werkt samen met je partner aan je relatie. Je krijgt meer inzicht in jezelf of je relatie en wordt praktisch aan het werk gezet.

4

Evaluatie

Tijdens het traject evalueren we regelmatig: zijn je doelen al behaald en zo nee, wat is er verder nog nodig?

5

Nazorg

Als je doelen zijn bereikt bieden we je een nazorggesprek, waarin je dat wat je hebt geleerd weer even kunt opfrissen.

Heb je hulp nodig?

Neem nu vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.
Neem contact op

EMDR

Op onze locatie Prickwaert 196 in Sliedrecht wordt EMDR aangeboden. Klik hier voor meer informatie.

Aanbod

#Cursussen

Hulp gesprek

Zelfvertrouwen

Voor wie wil groeien in een realistische kijk op zichzelf.

header_bc-copyright

Stress de baas

Hoe blus je het vuur zonder de vlam te doven?

slider3

Gespreksgroep rouw

Hoe je kan leren leven met de dood

Familie

Verder na echtscheiding

Voor wie verder wil na een echtscheiding

Hulpgroep

Lotgenotengroep narcisme

HELP, mijn… Partner is (wellicht) narcistisch?!

bg-6-copyright

#Ik wil helpen

Wilt u een donatie doen, maar wil u geen gegevens achter laten? Dat kan door hier te klikken.

Of scan onze QR-code:

Giften

Uw steun voor ons werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op NL 07 RABO 0359 3417 64 t.n.v. de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V te Sliedrecht. Hiermee maakt u het mogelijk dat het werk van onze stichting onafhankelijk is van de gemeentelijke subsidies. Kerken in de regio helpen ons daarbij maar ook uw hulp is nodig.

Wilt u Stichting Diaconaal Maatschappelijk Alblasserwaard en Vijfheerenlanden helpen om hun belangrijke werk voort te zetten? 

Doneer dan eenmalig of periodiek, gemakkelijk en veilig via iDEAL.

Omdat wij een ANBI zijn is uw periodieke gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Meer weten?

ons team

Wie we zijn

Marnella

Marnella

Psychosociaal hulpverlener | EMDR therapeut | Cursusleider | Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam

Arnoud

Arnoud

Psychosociaal hulpverlener | VO Relatie- en gezinstherapeut | Sociaal Team Sliedrecht

Marian

Marian

Psychosociaal hulpverlener | Contextueel hulpverlener | Cursusleider | Sociaal Team Vijfheerenlanden

Lindy

Lindy

Psychosociaal hulpverlener | ACT therapeut | Cursusleider | Sociaal Team Molenlanden

Stichting Schuilplaats, verantwoordelijk voor de professionaliteit van onze hulpverleners, werkt aan hoogwaardig kwaliteit in de dienst- en hulpverlening. Dit wordt door het externe certificeringsbureau Lloyds’s beoordeeld. De organisatie is gecertificeerd volgens de ISO 9001/2015 normering.

Stichting Schuilplaats ziet het certificaat als een erkenning voor de wijze waarop zij hulp verleent aan cliënten. Bij Stichting Schuilplaats staan de behoefte en belangen van de cliënt centraal, is de informatie helder, gestructureerd en worden afspraken nagekomen. Om dit mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van een digitaal kwaliteitssysteem, waarin alle procedures, documenten en formulieren systematisch geordend staan. Op deze manier is de werkwijze voor cliënten en medewerkers transparant, ordelijk en eenduidig. Daarnaast blijft Stichting Schuilplaats continu werken aan het optimaliseren van het hulpverleningsaanbod.

Stichting Schuilplaats draagt daarnaast het Keurmerk christelijke zorg.  Het Keurmerk Christelijke Zorg staat garant voor professionele zorg met aandacht voor uw christelijke levensovertuiging.   Bij instellingen en zorgverleners met het Keurmerk Christelijke Zorg kunt u rekenen op de volgende principes:

  • De christelijke identiteit van de zorginstelling is verankerd in de missie van de instelling. Hierin verwijzen zij naar de Bijbel als Woord van God.
  • In de instelling werken christelijke hulp- en zorgverleners.
  • De instelling rust hulpverleners toe om in het contact met cliënten inhoud te geven aan christelijke identiteit.
  • In de instelling heerst een open cultuur. Bijbelse omgangsvormen tussen mensen zijn belangrijk.
 

Wilt u meer weten? Klik hier. (link naar prolife verzekeringen)

Keurmerk christelijke zorg
ISO 9001/2015 normering
Drukwerk

Over ons

Wat we doen

De psychosociaal hulpverleners van Stichting Schuilplaats helpen je om zicht te krijgen op de problemen die je ervaart. We helpen je bij het onderzoeken van oorzaken en gevolgen en bij het scheppen van orde. De problemen die je ervaart zijn van invloed op jou als individu en op de verbinding die je ervaart in relaties, zoals binnen het gezin, in vriendschappen, je huwelijk of relatie of op school/studie. Samen werken we toe naar het creëren van balans en zekerheid in je  leven die helpen om met de problemen die je ervaart om te kunnen gaan.

We doen dat door individuele begeleidingsgesprekken, relatietherapiegesprekken, digitale ondersteuning of groepscursussen. Soms kan er sprake zijn van rond-de-tafel-gesprekken met meerdere gezinsleden of mensen uit jouw omgeving. Wanneer meerdere hulpverleners betrokken zijn of overige betrokkenen, kunnen we regie voeren in samenwerking met het Sociaal Team / Centrum voor Jeugd en Gezin. De psychosociaal hulpverlener stemt dit allemaal met jou af. Dat geldt ook voor de duur en de werkwijze om jouw leerdoelen te helpen bereiken.

Locatie dmw

DMW AV   Prickwaert 196   3363 BH Sliedrecht

Contact

Telefoon

elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur

Openingstijden

Op afspraak

Adres

Prickwaert 196

3363 BH Sliedrecht