Hulpgroep

Lotgenotengroep Narcisme

HELP, mijn... Partner is (wellicht) narcistisch?!

Stichting Schuilplaats / DMW organiseert lotgenotenbijeenkomsten om informatie te geven over een bepaald onderwerp, beperking of persoonlijkheidsstructuur en met elkaar na te denken wat dit betekent voor jezelf en de relatie die je met deze persoon hebt.

Aanmelden voor de eerstvolgende cursus is mogelijk. Voor meer informatie kun je mailen naar info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl

Voor inwoners van de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Sliedrecht en Vijfheerenlanden zijn er geen kosten verbonden aan deze cursus. Aan anderen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 70,-.

Gespreksleider: Marnella Vlasblom